Processeranın çözüm  yaklaşımı, stratejiniz, süreçleriniz ve sistemleriniz arasındaki ilişkileri yürütmek için işletmenin bağlantılı bir görünümünü sunar. Bu, stratejinizin yürütülmesini ve süreçlerinizin etkili bir şekilde yönetilmesini, otomatikleştirilmesini ve müşterilerinizle arayüz oluşturan sistemlere / platformlara entegre edilmesini sağlar.

ProcessEra Yaklaşımı:

ProcessEra yaklaşımı, kuruluşunuzun iş süreçlerinizi daha iyi tasarlayıp otomatikleştirmesini, uygulamalarınızı ve verilerinizi entegre etmesini sağlar.

Odaklandığımız noktalar:

  •  Süreç tanımlama, tasarım, yürütme, analiz ve çapraz fonksiyonel değerin iyileştirilmesi;
  • İş mimarisi ve modern uygulamalar ile süreç iyileştirme ve otomasyon;
  • API Yönetimi ve Otomasyonu ile sistem, uygulamalar ve veriler üzerinde entegrasyon;
  • Kapsayıcılık dahil platform hizmetleri (yerinde, bulutta veya karma); tümü modern DevOps CICD uygulamaları tarafından sunulmaktadır

Yaklaşımımız kuruluşların:

Süreç yaşam döngüsünü tamamla

İş ve BT’yi uyumlulsştırma

Teknolojinin sağladığı ölçülebilir sürekli süreç iyileştirmesini sağlamak

İşin hızlandırılması için dijital ve mobil olanakların kolaylaştırılması