Organizasyonunuz için en iyi çözümü bulun

İş süreci mükemmelliği ve uyumluluk yönetimi için en kapsamlı kurumsal çözüm. SoftExpert, birden fazla iş uygulaması talebinin modellenmesini, uygulanmasını, yürütülmesini, kontrolünü ve izlenmesini entegre eden en ileri çözümleri sunar.

SoftExpert BPM

SoftExpert BPM, kullanıcı dostu, insan merkezli bir çözümle iş süreçlerinin görünürlüğünü ve kontrolünü geliştiren bir süreç yönetim yazılımıdır. Çözüm, kuruluş genelinde sürekli süreç iyileştirmesini teşvik eder. Modelleme ve optimizasyondan otomasyon, yürütme ve izlemeye kadar organizasyonel yaşam döngüsünün her aşamasını yönetir.

SoftExpert CPM

SoftExpert CPM, stratejileri operasyonel hedeflere dönüştürmek, hem davranışı hem de performansı artırmak için çözüm sunar. İş performansını ölçmek, kontrol etmek ve ilerlemeyi gözlemlemek için metrikleri tanımlamaya ve toplamaya olanak sağlar.

SoftExpert EAM

SoftExpert EAM, tüm varlık türlerinin (üretim, tesisler, nakliye ve BT gibi) ömür boyu değerini en üst düzeye çıkarmayı sağlar. Planlanmamış arıza süresini ortadan kaldırmayı, varlık performansını arttırmayı ve varlık kullanımını düşük işletme maliyetleriyle optimize etmeyi hedefleyen bir yazılım sunar.

SoftExpert ECM

SoftExpert ECM kurumun süreçleriyle ilgili içerik oluşturmak, yakalamak, yönetmek, depolamak, korumak ve sunmak için gereken tüm temel içerik yönetimi hizmetlerini sağlayan bir yazılımdır. Yapılandırılmamış içeriğin merkezileştirilmesi ve tüm içerik yaşam döngüsünün daha iyi yönetilmesi için pratik bir yazılım sunar.

SoftExpert EHSM

SoftExpert EHSM, sağlık ve güvenlik olayları riskini önemli ölçüde azaltan, çevre düzenlemeleri ve çalışma yasalarına uyumu güçlendiren bir çevre, sağlık ve güvenlik yönetimi yazılımıdır. Çözüm, kuruluşların uyumluluklarını sürdürmelerine, düzenlemelere ve ISO 14001, ISO 45001 gibi standartlara dayanan önemli süreçleri etkin bir şekilde yönetmelerine ve izlemelerine yardımcı olur.

SoftExpert EQM

SoftExpert EQM, en kapsamlı kurumsal kalite yönetim yazılımıdır. Çözüm, tüm kalite metriklerini gerçek zamanlı olarak kolayca yönetir, izler ve raporlar, karar almayı kolaylaştırır. Şirketlerin iş faaliyetlerini koordine etmesine ve yürütmesine, müşteri ve mevzuat gereksinimlerini karşılamasına ve verimliliklerini sürekli olarak geliştirmelerine olanak tanır.

SoftExpert ERM

SoftExpert ERM yazılımı, kuruluşların kurumsal risklerini entegre bir yaklaşım kullanarak tanımlama, analiz etme, değerlendirme, izleme ve yönetme olanağı sağlar. Risk ve kontrol kütüphanesi, değerlendirmeler, kayıplar, kilit risk göstergeleri, sorunlar ve iyileştirme planları dahil olmak üzere tüm risk yönetimi ile ilgili verileri tek ve kapsamlı bir ortamda bir araya getirir. Çözüm, risk değerlendirme sürecini kolaylaştırırken, kuruluşların önceliklerini belirlemelerini ve risk seviyelerine göre stratejik kararlar almalarını sağlar.

SoftExpert GRC

SoftExpert GRC, kuruluşların iş stratejisi uygulamalarını uyum ve risk yönetimi uygulamalarıyla etkin bir şekilde bütünleştirmelerini sağlayan bir yazılımdır. Sonuç olarak, yöneticiler riskleri yönetirken ve operasyonların SOX, COSO, COBIT ve ISO 31000 gibi kurumsal politikalara, yasalara ve düzenlemelere uygun olmasını sağlarken kurumsal hedeflere ulaşabilirler.

SoftExpert HDM

SoftExpert HDM, web tabanlı kapsamlı bir çalışan gelişişimi yönetimi yazılımıdır. Yetkinlik haritalama, eğitim ve geliştirme, performans inceleme ve yedekleme planlamasına izin verir. Amacı, kuruluşların iş stratejisine uygun, yüksek vasıflı ve etkileşimli bir işgücü geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

SoftExpert ITSM

SoftExpert ITSM, BT servis isteklerini, olay ve sorun yönetimini, hizmet seviyesi sözleşmelerini (SLA), bilgi tabanını, yapılandırma yönetimini (CMDB) ve BT insan kaynaklarını tek yerden yönetmek ve geliştirmek için güçlü, kullanımı kolay, modüler ve uygun maliyetli bir ITIL® tabanlı yazılım sunar.

SoftExpert PLM

SoftExpert PLM, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) için bir yazılımdır. Şirketlerin, bir ürünün tüm yaşam döngüsünü; konsept, tasarım ve üretimden, satış ve sonrası hizmetlere kadar kullanımı kolay ve web tabanlı bir arayüzde verimli ve uygun maliyetli bir şekilde yönetmelerini sağlar.

SoftExpert PPM

SoftExpert PPM yazılımı, projeleri, portföyleri ve inisiyatifleri önceliklendirme, planlama, yönetme ve yürütme için en kapsamlı çözümü sunar. Yazılım, şirket genelinde proje odaklı stratejik girişimler, yatırımlar, ürün geliştirme, inovasyon, altı sigma programları, servis sunumu, varlık bakımı, kaynak kapasitesi planlaması gibi iş ihtiyaçlarına çözüm sağlar.

SoftExpert SLM

SoftExpert SLM, kuruluşun bir ilişkinin yaşam döngüsü boyunca tedarikçilerini yönetmesi için araçlar sağlar. Tedarikçinin 360 ° ‘lik bir görünümünü sağlayarak, tedarikçinin bulunmasından, kalifikasyonuna, performans yönetimine, gelişimine kadar izlenmesini sağlar.

APQP-PPAP

SoftExpert APQP, ürünlerin geliştirilmesi ve değiştirilmesine yönelik yöntemleri otomatikleştirmek için geliştirilmiş bir yazılımdır. Tedarikçiler ve üreticiler arasında sonuç paylaşma yöntemlerini standartlaştırırken, ürün geliştirme sürecinde bir rehber görevi görür. Müşteri memnuniyetini, gerekli değişikliklerin erken tanımlanmasını, zamanında ve mümkün olan en düşük maliyetle kaliteli ürün sunulmasını garanti etmek için uygun kaynakları kullanmanıza yardımcı olur.

KANBAN

SoftExpert Kanban görsel ve işbirlikçi bir alanda görevleri ve iş akışlarını planlamak, düzenlemek, öncelik vermek ve izlemek için kullanılan bir yazılımdır. İş akışının görsel bir modelini oluşturarak kullanıcıların, görevlerin durumunu anlamalarını ve yapılacak iş hakkında hızlı bir şekilde bilgi edinmelerini sağlar. Çözüm, ekip üyelerine ihtiyaç duydukları tüm bilgilere anında erişim sağlarken daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar.

KNOWLEDGE BASE

SoftExpert Bilgi Tabanı, kullanıcıların genel sorularına hızlı çözümler sunmaya yardımcı olan güçlü bir kurumsal yazılım uygulamasıdır. Sağlam arama motoru, kullanıcıların bilgi tabanında anında cevap bulmasını sağlar. Bu, ekibinizin basit soruları yanıtlama işini kaldırır ve karmaşık sorunları olan müşterilere yardımcı olmak için daha fazla zaman bırakır.

SHAREPOINT CONNECTOR

SoftExpert SharePoint Connector, programlama olmadan SoftExpert Suite’i SharePoint’e gömmek için kolay bir yol sağlar. Bir Web Bölümü aracılığıyla Microsoft SharePoint kullanıcıları, içeriği, süreçleri, projeleri, riskleri, KPI’ları, raporları ve SoftExpert Suite’teki diğer öğeleri görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşime girebilir.

BI

SoftExpert Analiz, herkesin verilere kolayca bağlanmasına, etkileşimli ve paylaşılabilir görünümler oluşturmasına ve görselleştirmesine olanak tanıyan bir yazılımdır. Şirketlerin anlaşılmaz veri kitlelerini almasını, verilere gömülü eğilimleri ve kalıpları çıkarmasını sağlar. Sonuçlar, gerçek zamanlı olarak panolarda yayınlanabilir.

FMEA

SoftExpert FMEA, kusurları oluşmadan önce tanımlamaya, önlem almaya olanak sağlar ve böylece şirketlerin teslimatlarında kaliteyi sağlamalarına yardım eder. Yüksek riskli bileşenleri belirleyerek, analiz ederek ve iyileştirerek makineleri ve kaynakların kullanılabilirliğini geliştirir. Çözüm, ürün güvenliğini, güvenilirliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur.

İletişime Geçmeniz için İlgili Yöneticiler

özetle

iş sorunları çözmede, süreçleri iyileştirmede ve optimizasyonda mükemmeliz.