ÇÖZÜM

Ağlar, Sistemler, Uygulamalar ve Bulut için Kullanılabilirlik ve Performans İzleme

WhatsUp® Gold, ağınıza bağlı olan her şeye tam bir görünürlük sağlar. Eşsiz interaktif harita, ağ cihazlarını, sunucuları, sanal makineleri, bulut ve kablosuz ortamları bağlamda görmenizi sağlar, böylece sorunları kesin doğrulukla teşhis edebilirsiniz. 

İŞ AVANTAJI

Sorunları Hızlı Bulma ve Düzeltme

Tüm ortamlarınızda neyin olup bittiğini anında öğrenin – bulutta veya şirket içinde. Ağ cihazlarının, sistemlerinin ve uygulamalarının durumunu bir bakışta bilir. Ağ bağımlılıklarını anlayan topolojiye duyarlı izlemeden daha akıllı uyarılar alın, böylece değersiz uyarı fırtınaları değil, önemli uyarılar alabilirsiniz. Ekip uyarılarını SMS, e-posta, web veya Slack yoluyla gönderin, böylece kullanıcılar bildirmeden önce sorunları öğrensinler.

İletişim için İlgili Yöneticilerimiz