Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK Uyum ve Farkındalık Eğitimi

Eğitimin Kapsamı ve Amacı;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu «KVKK» 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVK kanununu için bildirilen yasal uyum süresi 07.04.2018 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Kanun ile Kişisel Verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, Kişisel Verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların belirlenmesi ve bu hususları denetlemek üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumunun oluşturulması amaçlanmıştır. KVKK ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 95/46/EC sayılı AB Direktifi ve 2018’in Mayıs ayında yürürlüğe girmiş olan 2016/679 sayılı Regülasyon’u da «General Data Protection Regulation> dikkate alınarak şirketlerin kanuna uyum aşamasında gerçekleştirmesi beklenen gereksinimlere ilişkin bilgilendirme amaçlanmıştır.

Dünyada veri dolaşım hızının artması ve veri hakimiyetinin kötüye kullanımı verilerinkontrol edilmesini zorlaştırmıştır. Kanun uyarınca kişisel veri sahiplerinin kendilerine ait kişisel verilerin korunmasını isteme, kendisiyle ilgili işlenen kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını ögrenme haklari anavasal düzevde korunan temel hak ve özgürlükler kapsamına alınmıştır. Eğitimimizde veri güvenliği/ bu bağlamda hukuki ve teknoloji tabanlı yaklaşımların nasıl olması gerektiği konularında bilgilendirmeler yönetişimi, kişisel veri işleme gereksinimlerinin tespit edilmesi ve amaçlanmaktadır.

Özetle eğitim amacı:

Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken esaslar, yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılarak; şirketlerin Kanun’da belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek ve yasaya uyumlu hale dönüşebilmek amacıyla; oluşturması gereken süreç-teknoloji ve kontrol mekanizmaları ile etkin şeklide işletilmesini sağlayacak yönetişimyapıları uluslararası platformlarda kabul görmüş standartlar, çerçeve uygulamalar göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

Kimler Katılmalı?

Her tür sektördeki şirketlerin Veri Güvenliği departmani Yönetici ve Yardımcıları, Bilgi Güvenliği departmanı Yönetici ve çalışanları, Hukuk departmanı Yönetici ve Yardımcıları, uyum departmani yönetici ve yardımcıları.

Metodoloji

Bu eğitim; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu «KVKK» ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin AB Direktifi General Data Protection Regulation «GDPR» konusunda detaylı metodoloji bilgisi almak isteyen, uyum sürecinde veri güvenliği hususunda teknolojik çözüm önerileri kapsamında bilgi edinmek isteyen şirket çalışanları için uygundur. Mevzuat uyum sürecinde olan veya mevzuat uyum sürecine yeni başlayacak olan şirkteler için eğitim içereği sağlanmaktadır.

Eğitim süresi 1 gündür.

Eğitim Programında Ele Alınacak Konu Başlıkları: