Süreç Yönetim Danışmanlık Servislerimiz

ProcessEra ‘da İş Süreçleri Yönetimi (“BPM”) konusunda kapsamlı deneyim danışmanlığımız bulunmaktadır. Danışmanlarımız, mevcut iş süreçlerini analiz etme ve belgeleme, BPM planlarını geliştirme ve uygulama, değişiklikleri yönetme ve değişim süreci boyunca personele rehberlik yapma dahil olmak üzere kuruluşlarında BPM uygulamak için müşterilerle birlikte çalıştı.

İş Planlaması Yaklaşımımız;

 • Pratik öneriler ve sağlam öneriler geliştirmek için yapılandırılmış bir analiz temeli sağlıyoruz.
 • Önerilen strateji ve çözümlerin uygulanması yoluyla etkili destek sağlıyoruz.
 • Devam eden başarılı bir operasyon sağlamak için yapılandırılmış dönüşüm planları geliştirmenize yardımcı oluyoruz

İş Süreçleri Analizi ve Tasarımı

Günümüzde organizasyonlar değişen bir çevrenin sayısız zorluklarıyla karşı karşıyadır. Bu değişen ortamı desteklemek için, dönüşüm sürecine yardımcı olacak projeler olan girişimleri tanımlamayı hedefleyen bir süreç uyguluyoruz. İşlevsel yetkinliklerimiz aşağıdakilerden oluşur:

 • İş Süreci Analizi ve İyileştirme: İş analizi ve iş süreci iyileştirme hizmetlerini içerir
 • Kolaylaştırma Hizmetleri: Kolaylaştırma ve karar destek hizmetleri
 • Gereksinim Tanım: Yapılmadan önce neyin inşa edilmesi veya geliştirilmesi gerektiğini tanımlama

Sorunlarınıza deneyimli ekibimizle çözüm sunalım

İşletmeniz için Tamamlayıcı Danışmanlık Servislerimiz

“İş Analizi”, iş ihtiyaçlarını tanımlamak ve iş zorluklarına yönelik çözümleri belirlemek için gereken görevler, bilgiler ve teknikler kümesidir.

ProcessEra’ da müşterilerimizin iş ihtiyaçlarını desteklemek için eksiksiz bir İş Analizi Hizmetleri yelpazesi sunuyoruz. Çözümler genellikle bir sistem geliştirme veya entegrasyon bileşeni içerir, ancak iş süreçlerine veya organizasyonel değişime odaklanabilir.

Değerli müşterimiz olarak, iş süreçlerinde, politikalarda ve bilgi sistemlerindeki değişikliklerin gereksinimlerini toplamak, analiz etmek, iletişim kurmak ve doğrulamak için paydaşlarla işbirliği içinde çalışan iş analisti danışmanları sağlayabiliriz.

İş analistlerimiz, iş sorunlarını ve fırsatlarını gereksinimler bağlamında anlar ve müşterilerimizin iş başarısı hedeflerine ulaşmalarını sağlayan çözümler önerir.

Kanıtlanmış yöntemler, araçlar ve teknikler kullanarak İş Analistlerimiz:
 • Gerçekleştirilecekler için gereksinimleri ve faaliyetleri tanımlama
 • Mevcut organizasyon standartlarını veya metodolojilerini dikkate alarak faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceğini belirleme
 • Tam, açık, doğru ve tutarlı gereksinimlerin toplanmasını kolaylaştırma
 • Bir çözümün tasarımında ve uygulanmasında kullanılacak gereksinimleri analiz etme ve yapılandırma
 • Bir iş zorluğuna kabul edilebilir bir çözümün özelliklerini tanımlama
 • Çözümün paydaş hedeflerini karşıladığından, kapsamlı bir şekilde test edildiğinden ve sorunsuz bir şekilde uygulandığından emin olma

ProcessEra’da danışmanlarımız, iş ihtiyaçlarını tanımlamak, iş yeteneklerini değerlendirmek ve bir işletmenin etkili bir şekilde genişleyebilmesini ve gelişebilmesini sağlamak için gerekli  teknolojik adımları planlayarak stratejik bir düzeyde faaliyet göstermektedir. ProcessEra danışmanları, işletmenin altyapı gereksinimlerini ve fırsatlarını tanımlamasını ve iş yanıtını ve kapasitesini geliştirmek için somut planlar oluşturmasını sağlar.

Danışmanlarımız, bir işletmenin yeniden kullanılabilir, standartlaştırılmış uygulamalar satın almasını veya oluşturmasını sağlamak için teknolojiler, En İyi Uygulamalar ve geliştirme modelleri hakkında özel önerilerde bulunmak için uygulama gereksinimlerini ve fırsatlarını belirlemenin ötesine geçmektedir.

Danışmanlarımız Dijital Dönüşümde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurullarına:

 • Müşteri Deneyimini ve iletişimini hızlandıracak uygulama önerileri
 • Bilgi Güvenliği ve KVKK regülasyonlarına uyum konusunda yasal ve teknolojik gereksinimler
 • Üretim ve satış süreçlerinden veri toplama ve iyileştirme konusunda donanımsal ve yazılımsal çözümler
 • Entegre Yönetim Sistemleri ve İş Sürekliliği için danışmanlık ve yazılım çözümleri
 • Gelecek 5 yılı güncel teknolojilerine göre şirketin kültürel, teknolojik ve orgnizasyonel hazırlıklarını yapmak

Bağımsız Proje Yöneticiliği hizmetimiz hem hizmet alan hem de hizmet veren tarafların haklarını koruyan, proje hedeflerine ulaşmalarını sağlamayı amaç edinmiştir.

1. Hazırlık Değerlendirmesi

Hazırlık Değerlendirmesi, başarı için konumlandırıldıklarından emin olmak için projelerin en erken gelişim aşamalarında değerlendirilmesi için tasarlanmıştır.
Hazırlık değerlendirmesi ile şunları hedefliyoruz:
 • Yönetişim ve Yönetim Modelini Doğrulama
 • Durum Raporlama ve İletişimin Yeterli Olmasını Sağlama
 • Zorlukları Bekleyin ve Pro-Aktif Harekete Geçme
 • Ekibe Katılma

2. Program / Proje İşleyiş Kontrolü

Proje Kontrol Taraması , program veya projenin durumunu doğrulamak ve ortaya çıkan sorunları proaktif bir şekilde ele almak için düşük etkili, minimal yıkıcı bir fırsat sağlar.
Proje Değerlendirme Kontrolü şunları içerir:
 • Durumun Düşük Etkili Doğrulaması
 • 8 Temel Program / Proje Alanının Anket Temelli Değerlendirmesi
 • Genel Program / Proje Riskinin Değerlendirilmesi
 • Ortaya Çıkan Proje Sorunlarının Etkisini Sınırlama

3. Program / Proje İncelemesi

İnceleme, programınızın veya projenizin, nedenlerin temel neden analizi ve olayları tekrar izlemek için bir eylem planının geliştirilmesi de dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

İncelemede şunları yapacağız:

 • Zorlu Program / Proje Sorularına Objektif Yanıtlar Verme
 • Ekibe ve Paydaşlara Katılma
 • Belgelerin Tamamen Gözden Geçirilmesi
 • Bir Eylem Planı Oluşturma

Plansız Dijital Dönüşüm

CIO, CXO’lar ve orta düzey yöneticiler gibi iş liderleri günümüz pazarında büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunlar arasında ‘dijitale geçme’; bir ‘müşteri deneyimi’ programı uygulamak; önemli bir yeni iş teknolojisi platformunun planlanması; inovasyonu güçlendirmek veya toplam sahip olma maliyetini azaltmak. Strateji, politika, bilgi, süreçler, yetenekler, teknik ve insan kaynakları ve diğer unsurları tanımlamaya ve birbirine bağlamaya çalışıyorlar.

Ne yapılması gerektiğini biliyorlar, ancak başarı olasılığını artırmanın yollarını arıyorlar. Başarı öykülerinden daha fazla başarısızlık örneği olduğunun tamamen farkındalar.

Sağlam bir İş Mimarisi olmadan, iş uygulamalarında değişimi uygulama zorluğunu artıran alt optimizasyon, fazlalık ve tutarsızlık kesinlikle olacaktır.

İş Mimarisi hizmetleri:

ProcessEra’nın Business Architects uzman ekibi, işletmeniz için yenilenmiş bir işletim modeli formüle etmeye yardımcı olabilir. İş süreçlerinin, yeteneklerin, teknolojilerin ve beşeri sermayenin tüm yönlerini mimarlık ve bütüncül bir yaklaşımla bütünleştirerek stratejik amacınızı gerçekleştirmenize yardımcı olacağız. İyi biçimlendirilmiş bir İş Mimarisi, karışıklığın çözülmesine ve sonuçta daha iyi iş çevikliğini sağlayan doğal olarak uyarlanabilir çözümler sunmaya yardımcı olabilir.

ProcessEra’nın hizmetleri şunları içerir:

 1. İş Mimarisi Yol Haritası tanımı
 2. Yetenek modellemesi
 3. İşletim modellerinin işlem tasarımı ve süreçlerine çevirisi
 4. Stratejik tasarım ve mimari için değer zinciri / akış eşlemesi
 5. İşletme hizmetleri modelleme ve tasarımı
 6. İnisiyatif portföylerinin (çevik ve geleneksel) yeteneklere ve operasyonlara uyumu
 7. Değer sürücüsü eşlemesi ve değer akışları ve dönüşüm portföyleriyle hizalama
 8. Yetenek ve süreç mimarileri ile bağlantılı girişimlerin fayda analizi

İletişim için İlgili Yöneticilerimiz

%d blogcu bunu beğendi: