SoftExpert ITSM

IT Hizmet Yönetimi

Daha Fazla Bilgi Edinin

Güncel Sorunlar

BT hizmet yönetimi (ITSM), bir kuruluşun müşterilerine ve müşterilerine sunulan bilgi teknolojisi (BT) hizmetlerini planlaması, tasarlaması, sağlaması, işletmesi ve yönetmesi için gerçekleştirilen tüm faaliyetlere atıfta bulunan stratejik bir yaklaşımdır. ITSM'nin ana zorluklarından biri, yüksek kaliteli hizmetler sunmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için iş hedeflerini destekleyen ve günlük operasyonların verimliliğini artıran BT hizmetlerini tasarlamak ve kullanmaktır.

Bilgi teknolojisi hizmetinde mükemmellik sunmak, BT'nin işi basitçe desteklemekten işin yenilenmesine ve optimize edilmesine yardımcı olmaya geçmesini sağlar. İnsan, süreç, bilgi ve teknoloji siloları, verimsizlik engelleri oluşturabilir ve hizmet öncelikleri üzerinde anlaşmayı zorlaştırabilir. Kritik bilgilerin görünürlüğünün olmaması ve verimsiz iş akışları, hizmet bağlamının anlaşılmasını zorlaştırır.

Çözüm - SoftExpert ITSM

SoftExpert ITSM, BT servis taleplerini otomatikleştirmek ve geliştirmek için güçlü ancak kullanımı kolay, modüler ve uygun maliyetli bir ITIL ® tabanlı yazılım paketidir , incident  ve problem management , hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA), knowledge base , yapılandırma yönetimi (CMDB) ve BT insan kaynakları.

Çözüm, her boyutta ve her sektördeki kuruluşun BT yönetişimini iyileştirmesine, hizmet düzeylerini optimize etmesine, üretkenliği artırmasına ve ilgili maliyetleri azaltmasına, BT altyapı yönetimini stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirmesine olanak tanır.

SoftExpert ITSM yazılımı, ITIL® ve diğer yaygın olarak benimsenen en iyi uygulama çerçevelerini bir araya getirerek, hizmet taleplerini, olay ve sorun yönetimini, konfigürasyon yönetimini ve BT insan kaynakları yönetimini tek bir platformda entegre ederek, yönetim uygulamalarında en iyiyi ve teknolojideki en iyiyi bir araya getirir.

Servis istekleri: servis isteklerini kaynaklarla sorunsuz bir şekilde bütünleştirir, portfolio  ve project management . BT hizmeti taleplerini, kaynaklarını, bütçelerini ve projelerini etkin ve verimli bir şekilde yönetir, zamanında, bütçede ve spesifikasyonlara göre yeni BT girişimleri sunar.

Incident and Problem Management: Tüm sistemi otomatikleştirir incident  ve problem management kritik BT hizmeti sürekliliğini sağlayan yapılandırılabilir bir iş akışı motoru aracılığıyla yaşam döngüsü. Analitik raporlar, uyumluluk ve iş sürekliliğini sağlamak için harekete geçmek için doğru, alakalı ve zamanında bilgi sağlar.

Konfigürasyon Yönetimi: Konfigürasyon yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak BT kaynakları dağıtımını kontrol edin ve koruyun. Yöneticiler, standartlaştırılmış değişim süreçlerini kolayca tanımlayabilir ve uygulayarak doğru bildirim seviyesini ve minimum kullanıcı etkisini güvence altına alabilir.

BT İnsan Kaynakları Yönetimi: BT altyapısının daha iyi yönetilmesine ve kullanımına olanak tanıyan, kurumsal çapta BT kaynak arzı, talep ve beceri düzeyindeki bilgilerin tek ve merkezi görünümü. Yöneticiler, bireysel gelişim ve eğitim planlarını ve sürekli çalışan performans değerlendirmelerini uygularken BT ekiplerinin işletmeyle birlikte büyümesini sağlayabilir..

IT Service Management – ITSM


Servis Kataloğu

                              Servis Kataloğu

Olay Yönetimi

Olay Yönetimi

Problem Yönetimi

Problem Yönetimi

SLA Tanımın

SLA Tanımın

IT Pprojeler

IT Pprojeler

Yönetim Portalları

Yönetim Portalları

Ana faydalar

 • Tüm bilet, olay ve sorun yönetimi yaşam döngüsünü otomatikleştirir;

 • Hizmet kesintilerini ve SLA gecikmelerini önler;

 • Hizmet masası temsilcisi üretkenliğini artırın;

 • Yanlış yönlendirilmiş veya yinelenen olayları azaltır;

 • Yetersiz planlanmış değişikliklerden kaynaklanan zaman ve kaynak israfını önler;

 • Self servis portalları ve kolay ve özel hizmet katalogları aracılığıyla kullanıcı deneyimini kolaylaştırır;

 • CMDB ile etkileri tahmin eder ve bilinçli karar almaya yardımcı olur;

 • Entegre Proje Yönetimi yetenekleriyle zamanında ve bütçeye uygun hizmetler sunar;

 • Entegre Varlık Yönetimi yetenekleriyle altyapı kullanılabilirliğini iyileştirir;

 • BT hizmet performansına ilişkin tam görünürlük sağlar ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olur.

Çözüme Genel Bakış 

Return on Investment (ROI)

Geleneksel olarak, kurumsal profesyoneller bir Yatırımın Geri Dönüşünü tartıştıklarında, çoğunlukla "mali" faydaları düşünürler. Günümüzde kuruluşlar, bir yatırımın "mali olmayan" faydalarını da göz önünde bulundurmalıdır.

Mali Avantajlar, kuruluşun bütçesi ve finansmanı üzerindeki etkileri, örneğin maliyet düşürmeleri veya gelir artışlarını içerir.

Mali Olmayan Faydalar, bir yatırımın sözde "maddi olmayan", "yumuşak" veya "ölçülemez" faydalarıdır. Finansal getirilerden farklı olarak, uygulanabilecek geniş çapta kabul gören ölçütler olmayabilir. Ancak, SoftExpert Solutions'ın iş performansı ve görev sonuçları üzerinde olumlu etkiler yaratma potansiyeli inkar edilemez. Bunlar, iyileştirilmiş müşteri memnuniyeti, daha iyi bilgi ve daha kısa döngü süresini içerir.

ITSM için fayda hesaplaması, hem gelir geliştirmeyi, hem maliyet düşürmeyi hem de maliyetten kaçınmayı içermelidir. ITSM, müşterilere daha iyi hizmet sunmanın yanı sıra, artan üretkenlik elde etmek için endüstrinin kanıtlanmış en iyi uygulamalarını kullanarak karlılığı artırmak için işletme maliyetini düşürür.

SoftExpert IT Servis Yönetimi (ITSM) çözümü aşağıdaki faydaları sağlar:             

Artan gelir 

 • Yeni gelir kaynakları için fırsatlardan yararlanma
 • Daha iyi hizmet seviyesi yönetimi yoluyla kayıp geliri azaltmak.

IT operasyonel maliyeti azaltıldı 

 • Genel giderlerin azaltılması
 • Prosedür ve uygulamaların geliştirilmesinde daha düşük maliyetler
 • BT personeli ekleme ihtiyacını azaltmak ve onları daha üretken görevlere yeniden atamak
 • Varlık kullanımını ve yaşam döngüsü yönetimini iyileştirmek
 • Kaynak kullanımını artırmak
 • Uçtan uca hizmet maliyetini optimize etme
 • Geliştirilmiş risk yönetimi

Aşağıdakiler aracılığıyla BT personelinin artan üretkenliği:

 • Proses otomasyonu
 • Manuel görevlerin sayısını azaltmak ve görev başına süreyi azaltmak
 • BT personeli ve müşteriler arasında daha iyi iletişim ve bilgi akışı
 • En iyi beceri ve deneyim kullanımı

İyileştirilmiş süreç yönetimi:

 • Olay çözümünün maliyetini düşürür
 • Entegre ve güvenilir değişim ile kendi kendine neden olan olayları azaltır
 • Servis döngüsü sürelerini azaltır

Yatırım

 • SoftExpert ITSM'ye yatırım, iş birimi boyutuna ve uygulama yaklaşımına bağlı olacaktır.

Yatırım getirisi (%)

 • Yatırım getirisi (%).

Geri Ödeme Süresi (yıl)

 • İlk Yatırım / Toplam Yıllık Tasarruf.

FİNANSAL OLMAYAN YG:

 • Sunulan BT hizmetlerinin kalitesinin artmasıyla artan müşteri memnuniyeti.
 • Imüşteri memnuniyetindeki artış, müşteriyi elde tutma oranı, itibar, pazar payı ve gelirde artışa neden olur.
 • Müşterilere proaktif olarak katma değerli hizmetler sağlamak, BT yönetişimini iyileştirmek ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için tanımlanmış bir süreç vardır.
 • Daha net BT yeteneklerine rağmen daha güvenilir iş stratejisi desteği.
 • Uygun standartlar ve rehberlikle iyileştirilmiş yasal uyum.
 • Güvenlik ve iş sürekliliğinin artırılmış kullanılabilirliği, güvenilirliği ve verimliliği.

Daha Fazla Bilgi ve Canlı Demo İçin

Lütfen bizimle iletişime geçin

IT Service Management nedir?     IT Service Management tools    IT Service Management software    IT Service Management pdf